Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Pagina voorlezen
  • A
  • A
  • A
020 - 63 66 837  

Wijkverpleegkundige

Wat is precies de rol van de wijkverpleegkundige in 2015, wat kunt u hiervan verwachten en hoe gaat het indicatie stellen in zijn werk? Dit soort vragen willen we graag voor u beantwoorden in dit artikel.

Wat is een wijkverpleegkundige? De wijkverpleegkundige speelt een grote rol in de langdurige zorg, waarbij het streven is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Taken die de wijkverpleegkundige zelf uitvoert zijn onder andere persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld wassen en aankleden), wondverzorging, emotionele begeleiding, observatie en rapportage. Het inbrengen van een sonde of katheter kan eveneens onderdeel zijn van de werkzaamheden. Er zijn taken die uitsluitend door een verpleegkundige mogen worden uitgevoerd, maar een wijkverpleegkundige werkt vaak ook samen met diverse verzorgenden. Die kunnen zich bijvoorbeeld ook bezighouden met basisverzorging, het toedienen van injecties of medicatie en wondzorg.

Wat kost de wijkverpleging?

Via de huisarts, een gezondheidscentrum of een Wmo-loket kunt u contact zoeken met een wijkverpleegkundige. Deze bepaalt vervolgens de hoeveelheid verpleegkundige zorg die nodig is om (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Het is dan niet altijd die wijkverpleegkundige die daadwerkelijk voor u komt zorgen, er wordt vaak ook andere hulp ingezet. Om gebruik te maken van wijkverpleging hoeft niet over een aanvullende zorgverzekering te beschikken. Wijkverpleging wordt vanuit het basispakket vergoed, zonder dat er sprake is van eigen risico of eigen bijdrage.

Wijkverpleging in 2015

Sinds 1 januari 2015 valt wijkverpleging onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. U heeft dus niet meer te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De verzorging en verpleging die iemand thuis nodig heeft, wordt nu vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt u deze zorg liever zelf regelen en invullen, dan is het mogelijk om een pgb (persoonsgebonden budget) aan te vragen voor (wijk)verpleging.

De rol van de wijkverpleegkundige is belangrijker geworden. De wijkverpleegkundige bepaalt (samen met cliënten) wat er nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Ook speelt de verpleegkundige een grote organisatorische rol: het afstemmen van de zorg tussen andere hulpverleners en artsen behoort eveneens tot het takenpakket.

Hoe wordt een indicatie gesteld?

Zoals hierboven uitgelegd is het de wijkverpleegkundige die kijkt welke zorg u nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Om te bepalen welke (hoeveelheid) zorg u moet ontvangen, wordt geconcentreerd op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid. De antwoorden op de volgende vragen zijn leidraad: wat zijn uw persoonlijke doelen en welke belemmeringen komt u daarbij tegen? Wat kunt u zelf doen en wat kan uw directe omgeving (familie, partner, vrienden) voor u betekenen? Kortom: welke aanvulling van (wijk)verpleging is nodig om u volledig te voorzien van de juiste ondersteuning?

Bij het bepalen van de zorg die nodig is, horen diverse andere processen. De zorgvraag moet worden uitgewerkt, de zorg (diagnose) moet worden vastgesteld, en vervolgens moet er een uitgebreide planning komen. Een planning van de resultaten, de organisatie, uitvoer en het evalueren van de zorg die geboden wordt. Uiteraard moet de wijkverpleegkundige ook verslag doen van het gehele proces. Deze rapportage dient te voldoen aan de eisen van de beroepsorganisatie Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Voor de toekomst wordt verwacht dat er veel indicatieaanvragen komen van mensen die een behandeling in het ziekenhuis hebben gehad. Zij hebben in hun periode van herstel extra verzorging en verpleging nodig. Om deze reden besteedt de wijkverpleegkundige ook veel aandacht aan de overdracht van deze zorg vanuit het ziekenhuis.

Lees meer bij Zuster Jansen

"Deze organisatie gaat zeer professioneel te werk"
Een hele geruststelling in moeilijke tijden.

Mevrouw Bredero, Aerdenhout