Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Pagina voorlezen
  • A
  • A
  • A
020 - 63 66 837  

Terminale zorg

Wanneer de behandelend arts bevestigt dat de laatste levensfase is aangebroken, is er vaak specialistische zorg nodig. Onder terminale zorg wordt dan ook verstaan: de zorg in de laatste levensfase. Omdat iedere situatie anders is, is ook niet elke keer dezelfde soort zorg wenselijk. Terminale zorg verschilt op sommige punten van palliatieve zorg, omdat de palliatieve fase langer kan duren dan de terminale fase. In beide gevallen is de zorg erop gericht om klachten te verminderen en te verzachten, waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk wordt gehouden.

Waar kan terminale zorg worden ontvangen?

Om te bepalen wáár men terminale thuiszorg ontvangt, wordt vooral gekeken naar de wens van de zorgvrager en/of zijn naasten. Veel mensen die deze keuze nog zelf kunnen maken, zullen graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen als dat een optie is. Wel moet er dan garantie zijn dat er toezicht is op de momenten dat er geen professionele hulp aanwezig is, en dat de behandelend arts de medische verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Als thuis wonen geen optie is, kan de zorgvrager ook naar een zorginstelling verhuizen, bijvoorbeeld naar een hospice. Ook in het ziekenhuis is het mogelijk om terminale zorg te ontvangen.

Wat kunt u verwachten?

Bij terminale zorg wordt niet alleen aandacht besteed aan het letterlijk verzorgen en verplegen van de zorgvrager, ook op emotioneel vlak is vaak ondersteuning nodig. De laatste levensfase kan tenslotte veel emoties en vragen oproepen. Voorbeelden van taken die worden uitgevoerd zijn:

  • Verzorging en verpleging
  • Het houden van toezicht
  • Naasten bijstaan, zowel met de zorg als uiteindelijk met rouwverwerking
  • Ondersteuning bieden bij het afscheid nemen
  • Ingrijpen bij eventuele psychische en sociale problemen

Terminale zorg en de wet

Zorg in de laatste levensfase was oorspronkelijk onderdeel van de AWBZ. Inmiddels is de AWBZ vervallen en wordt de financiering van deze zorg dus anders geregeld. Sinds 1 januari 2015 kan deze zorg worden geleverd vanuit de wijkverpleging (die onder de Zorgverzekeringswet valt), vanuit de Wet langdurige zorg subsidieregeling eerstelijns verblijf, of vanuit de Wet langdurige zorg. Hoe in uw geval de terminale zorg wordt geleverd, hangt af van uw situatie. Belangrijk hierbij is wáár u zou willen verblijven, en of u al een Wlz-indicatie heeft.

Particuliere thuiszorg in de laatste levensfase

Heeft of krijgt u zelf te maken met de laatste levensfase, of is er een naaste die zich in deze situatie bevindt? Dan kunt u ook kiezen voor particuliere thuiszorg. Zuster Jansen bijvoorbeeld kan u voorzien van alle professionele verzorging en verpleging die nodig is, gewoon bij u thuis. U houdt daarbij zelf de controle over de soort en hoeveelheid zorg die u krijgt. Onze zorgverleners zijn ervaren en betrokken, en weten als geen ander wat er nodig is om u en uw naasten rust en ondersteuning te bieden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Lees dan meer over palliatieve en terminale thuiszorg op onze website.

 

 

 

Lees meer bij Zuster Jansen

"Deze organisatie gaat zeer professioneel te werk"
Een hele geruststelling in moeilijke tijden.

Mevrouw Bredero, Aerdenhout