Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Pagina voorlezen
  • A
  • A
  • A
020 - 63 66 837  

Mantelzorg

Wat is mantelzorg? Een mantelzorger is iemand die zorg biedt aan een naaste, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie. Hier staat geen betaling tegenover. Kort gezegd is een mantelzorger dus iemand die zorg verleent aan bijvoorbeeld een familielid, partner of kennis. Dit doen zij omdat ze een band met diegene hebben, of omdat er simpelweg geen andere mogelijkheid is of lijkt te zijn. Een mantelzorger mag niet worden verward met een vrijwilliger in de zorg. Laatstgenoemde kiest er namelijk bewust voor om deze zorgtaak op zich te nemen, waar het een mantelzorger echt ‘overkomt’. De hoeveelheid mantelzorg die wordt verleend verschilt per situatie. Soms kan de zorg onder meerdere mensen worden verdeeld (voorbeeld: drie kinderen die om en om naar hun moeder gaan om voor haar te zorgen), maar soms ook niet en dan kan het zelfs voorkomen dat iemand dag en nacht zorg moet verlenen.

Rechten en steun voor mantelzorgers

Ondanks het feit dat mantelzorgers niet worden betaald voor de zorg die ze verlenen, komt er wel steeds meer aandacht voor de positie van deze mensen. Er zijn diverse regelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken.

In veel gevallen hebben mantelzorgers ook een eigen baan. Of het nu een fulltime of parttime baan betreft, het komt niet zelden voor dat men vrij moet nemen om de noodzakelijke mantelzorg te kunnen verlenen. Voor mantelzorgers is er de mogelijkheid om kortdurig of langdurig verlof op te nemen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Kortdurig verlof mag bijvoorbeeld alleen worden opgenomen als er écht geen andere mogelijkheid is. Er moet in dat geval dus geen ander gezinslid zijn dat in kan springen. Kortdurend verlof mag meerdere keren in het jaar worden opgenomen. Als er gedurende een langere tijd voor iemand gezorgd moet worden, is langdurig verlof een optie voor werknemers.

Naast dit soort regelingen kunt u ook op verschillende plekken terecht voor steun en meer informatie. Steunpunt Mantelzorg en landelijke vereniging Mezzo brengen mantelzorgers met elkaar in contact en verschaffen ook de informatie die nodig is om uw situatie als mantelzorger zo draaglijk mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan informatie over zorgverzekeringen, aftrekposten en uitkeringen.

Mantelzorg in 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn er in de zorg een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben onder andere tot gevolg dat de positie van de mantelzorger in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg) zijn versterkt. Omdat de wijkverpleging nu vanuit de basisverzekering wordt geregeld, is het gemakkelijker geworden om een beroep te doen op verzorging en verpleging in de eigen omgeving. Ook zegt de wet dat mantelzorgers nu eerder ondersteund moeten worden, zodat zij de zorgtaken goed kunnen volhouden. Het is de taak van de gemeente om in de gaten te houden dat de mantelzorger niet overbelast wordt. Wilt u meer informatie over de veranderingen voor mantelzorg in 2015? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Alternatief?

Bent u mantelzorger, of maakt u gebruik van mantelzorg omdat er geen alternatief lijkt te zijn? Overweeg dan de particuliere thuiszorg van Zuster Jansen. Onze ervaren zorgverleners kunnen onder andere 12-uurs zorg, nachtzorg en 24-uurs zorg bieden, ook als er sprake is van de ziekte van Alzheimer of de laatste levensfase. Wij bieden zorg zolang dat nodig en gewenst is. Op deze manier kunnen we mantelzorgers ontlasten en kan de zorgvrager (langer) thuis blijven wonen.

Lees meer bij Zuster Jansen

"Deze organisatie gaat zeer professioneel te werk"
Een hele geruststelling in moeilijke tijden.

Mevrouw Bredero, Aerdenhout