Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Pagina voorlezen
  • A
  • A
  • A
020 - 63 66 837  

Zorgverzekering

Als u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering bestaat in ieder geval uit een basisverzekering. Dit basisgedeelte van de zorgverzekering dekt bijvoorbeeld de standaardzorg van de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Daarnaast is iedereen vrij om ook voor een aanvullende zorgverzekering te kiezen. Zo’n verzekering omvat een vergoeding van kosten die in het basispakket niet vergoed worden.

De basisverzekering

Het basispakket van de zorgverzekering is bij alle verzekeraars hetzelfde. Dit komt omdat de Rijksoverheid beslist wat er allemaal in dit basispakket is opgenomen. Elke zorgverzekeraar is verplicht om iemand als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Ook wanneer het om oudere mensen of mensen met veel medische problemen gaat. Het risico dat zorgverzekeraars hierdoor lopen, wordt door de overheid gecompenseerd.

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht en u kunt zelf beslissen of u zo’n verzekering afsluit. Meestal sluiten mensen een aanvullende verzekering af bij de zorgverzekeraar waar ook de basisverzekering is afgesloten, maar ook daarin bent u vrij om te kiezen. Als u kosten verwacht die buiten de basisverzekering vallen, is het verstandig om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Houd hierbij wel rekening met het feit of de vergoedingen die u krijgt, opwegen tegen de extra premie die u moet gaan betalen.

Vergoeding thuiszorg

Thuiszorg is bedoeld om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en is een zorgsoort die aangeboden wordt bij patiënten thuis. Als u gebruik wenst te maken van thuiszorg, kunt u terecht bij een thuiszorgorganisatie in uw woonplaats. Vanaf 1 januari 2015 wordt de vergoeding voor thuiszorg niet meer vanuit de AWBZ geregeld, maar door de zorgverzekeraar. U heeft geen indicatie meer nodig van het CIZ om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Thuiszorg in de vorm van huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding wordt vanaf 2015 door de gemeente verzorgd. Een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie in uw gemeente maakt in overleg met u een zorgplan. Hierin wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage en ook geen eigen risico.

Zorgverzekering ouderen

Over het algemeen geldt dat ouderen meer zorg nodig hebben dan jongeren. Hierdoor stellen ouderen vaak hele andere eisen aan hun zorgverzekering. Ouderen vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de dekking voor bijvoorbeeld fysiotherapie en geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) goed geregeld is. Een aanvullende verzekering afsluiten kan dan verstandig zijn. Kijk in elk geval goed naar hoe het met uw eigen gezondheid gesteld is en wat de vergoedingen zijn die in uw situatie belangrijk kunnen zijn. Op basis daarvan bepaalt u welke aanvullende zorgverzekering (voor ouderen) u afsluit.

Lees meer bij Zuster Jansen

"Deze organisatie gaat zeer professioneel te werk"
Een hele geruststelling in moeilijke tijden.

Mevrouw Bredero, Aerdenhout